U sklopu prevencije kako obolijevanja, tako i komplikacija gripa i ove godine u Crnoj Gori će se sprovoditi vakcinacija grupa stanovništva koje su u povećanom riziku od obolijevanja i komplikacija ove virusne infekcije.

Vakcinacija se preporučuje svim osobama starijim od šest mjeseci sa hroničnim oboljenjima respiratornog sistema, kardiovaskularnog sistema i bubrega, osobama koje se liječe od metaboličkih poremećaja (kao što je šećerna bolest), licima sa smanjenom funkcijom imunološkog sistema uključujući i lica sa HIV/AIDS-om, kao i osobama koje imaju transplantirane organe i/ili ćelije.

Takođe, vakcinacija je predviđena i preporučuje se svim starijim od 65 godina, hronično oboljelim osobama koje žive u kolektivnom smještaju, zdravstvenim radnicima i saradnicima, a naročito je bitno da budu vakcinisani zaposleni na odjeljenjima intenzivne njege, neonatalne njege i u stacionarima za hronično oboljela lica.

Pored gore navedenih grupa, Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje  vakcinaciju trudnica (u saglasnosti sa ginekologom koji vodi trudnoću), kao i djece uzrasta od 6 mjeseci do pet godina.

Vakcinu ne smiju primiti osobe koje su imale teške alergijske reakcije na ranije doze vakcina, odnosno na bilo koji sastojak vakcine.

U slučaju da osoba koja treba da se vakciniše trenutno ima neku akutnu bolest, sa ili bez visoke tjelesne temperature, vakcinaciju treba odložiti do oporavka.

Vakcinacija protiv gripa je jedina specifična mjera prevencije i najučinkovitija zdravstvena mjera kada se radi o spriječavanju obolijevanja i komplikacija gripa. Ni jedna druga mjera prevencije nema ni izbliza takav učinak, tako da je posebno važno da se one osobe koje se nalaze u rizičnim kategorijama što prije jave svom izabranom ljekaru kako bi se na vrijeme vakcinisali.