Služba za pravno kadrovske poslove je nemedicinska služba Doma zdravlja Bijelo Polje koja:

  • prati zakonske propise iz oblasti radnih odnosa i druge propise u cilju primjene u ustanovi,
  • izrađuje predloge, obrazloženje predloga i vrši konačne redakcije teksta opštih akata,
  • izrađuje ugovore o radu, odluke, rešenja, prijave i odjave zaposlenih kod nadležnih organa,
  • utvrđuje odgovornosti zbog povreda radnih obaveza i prouzrokovanja štete,
  • sređuje i ažurira arhivu i arhivsku građu i čuva arhivsku građu,
  • izrađuje povredne liste i vodi evidencije u vezi sa zaštitom na radu,
  • vrši tekuće poslove (rješenja, odluke, zapisnici, potvrde o radno-pravnom statusu i pojedinačnim pravima i dr.),
  • sprovodi postupke javnih nabavki,
  • vrši i druge opšte poslove.


Sekretar za pravne i kadrovske poslove

Anđelina Drljević, dipl.pravnik

kontakt telefon:
+382 (50) 431 256
+382 (50) 432 327 lokal 1114


Referent za prijem i otpremu pošte

Milenka Lukić

Radno vrijeme: od 7,00 do 15,00 časova, svakog radnog dana.

Kontakt telefon:
+382 (50) 432 327 lokal 1127