Dobrodošli na web-site Doma zdravlja Bijelo Polje!

 

Ovdje možete pronaći podatke o organizaciji i djelatnosti naše ustanove, uslugama koje pružamo, kao i važne informacije u vezi Vašeg zdravlja.

 

Želimo Vam ugodno pretraživanje naših stranica!

 

Radno vrijeme

Brojevi telefona


Prijava korisnika

Centar za dijagnostiku

A) Laboratorijska dijagnostika:

  • Hemijsko-biohemijska laboratorija. Svaka zdravstvena ustanova na primarnom nivou, koja pruža zdravstvenu zaštitu osiguranicima preko izabranog doktora, mora organizovati laboratoriju za hemijsko-biohemijske analize. Laboratorije hemijsko-biohemijskih analiza trebalo bi da su kategorisane po dijagnostičkim nivoima usluga, a u skladu sa propisima Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja i da imaju akreditaciju.
    Hemičar: Šehović Edina dipl.hemičar.
  • Mikrobiološka laboratorija je organizovana po regionalnom principu. Mikrobiološke laboratorije treba da budu kategorisane po dijagnostičkim nivoima usluga, u skladu sa propisima Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja i da imaju akreditaciju.
    Doktor: Slobodan Nanevski spec. mikrobiologije.
    Kontakt telefon: +382 (0)50 486 095

B) Radiološka dijagnostika:

  • Rentgen dijagnostika Na rentgen dijagnostiku se dolazi po uputu izabranog doktora. Rezultat (rentgenski snimak), se dostavlja radiologu ili izabranom doktoru. Ako se dostavlja radiologu, onda uz uput za rentgen treba da stoji i uput specijalisti radiologu.
  • Ultrazvučna dijagnostika: Na ultrazvučnu dijagnostiku dolazi se sa uputom izabranog doktora. Rezultati se dostavljaju izabranom doktoru nakon što radiolog uradi traženu ultrazvučnu analizu. Ultrazvučne preglede svojih pacijenata može da obavlja i izabrani doktor koji ima potreban sertifikat. On ne može da radi ultrazvučne preglede za druge osiguranike, niti da radi po uputima drugih izabranih doktora. Ultrazvučnu dijagnostiku kukova kod odojčadi i novorođenčadi obavlja obučeni izabrani doktor za djecu - pedijatar ili obučeni ortoped ili radiolog.

zastitnik-prava

Broj MZ za primjedbe

Kalendar-zdravlja

Hipokrat

Kako do nas?

DZBP mapa

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

ul. Voja Lješnjaka bb
84000 Bijelo Polje
tel: +382 (0)50 432 327
fax: +382 (0)50 432 149
dom_zdrav_bp@t-com.me
www.domzdravljabp.me