Dobrodošli na web-site Doma zdravlja Bijelo Polje!

 

Ovdje možete pronaći podatke o organizaciji i djelatnosti naše ustanove, uslugama koje pružamo, kao i važne informacije u vezi Vašeg zdravlja.

 

Želimo Vam ugodno pretraživanje naših stranica!

 

Radno vrijeme

Brojevi telefona


Prijava korisnika

Centar za mentalno zdravlje

Centar za mentalno zdravlje je sastavni dio JZU.

Centar za mentalno zdravlje je organizovan na regionalnom principu.

U centru za mentalno zdravlje zdravstvena zaštita se obavlja po uputima izabranog doktora. Evidencija rada u centru za mentalno zdravlje vezana je za upute izabranog doktora, za dio koji se tiče prava osiguranika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Doktor u centru za mentalno zdravlje može da propisuju određene lijekove za mentalne poremećaje kao ovlašćeni doktor. Koji su to lijekovi koje može da propiše psihijatar u centru za mentalno zdravlje, definiše se Pravilnikom o propisivanju lijekova.

U centru za mentalno zdravlje realizuje se i Vladina strategija unapređenja mentalnog zdravlja. Tada se u centar ulazi bez uputa izabranog doktora.

Evidencija rada u centru za mentalno zdravlje koja se odnosi na program Vladine strategije unapređenja mentalnog zdravlja ne vodi se na obrascima koji se upućuju Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Izvještaji o realizaciji tih aktivnosti dostavljaju se naručiocima programa.

Organizacija ovog dijela centra za mentalno zdravlje, kao i sadržaja programa koji će se ostvarivati je u nadležnosti direktora JZU dom zdravlja, u saradnji sa nacionalnom komisijom za mentalno zdravlje.

Doktori: dr Gordana Konatar spec. psihijatar i dr Mirjana Varagić, spec. psihijatar

Kontakt telefon:
+382 (0)50 435 185

zastitnik-prava

Broj MZ za primjedbe

Kalendar-zdravlja

Hipokrat

Kako do nas?

DZBP mapa

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

ul. Voja Lješnjaka bb
84000 Bijelo Polje
tel: +382 (0)50 432 327
fax: +382 (0)50 432 149
dom_zdrav_bp@t-com.me
www.domzdravljabp.me