Dobrodošli na web-site Doma zdravlja Bijelo Polje!

 

Ovdje možete pronaći podatke o organizaciji i djelatnosti naše ustanove, uslugama koje pružamo, kao i važne informacije u vezi Vašeg zdravlja.

 

Želimo Vam ugodno pretraživanje naših stranica!

 

Radno vrijeme

Brojevi telefona


Prijava korisnika

Centar za plućne bolesti i TBC

Centar za plućne bolesti i tuberkulozu organizovan je na regionalnom principu.

Sadržaj rada centra za plućne bolesti i TBC je definisan osnovnim paketom usluga.

U centru se sprovodi i program kontrole tuberkuloze u Crnoj Gori.

U centar za plućne bolesti i TBC osiguranici dolaze sa uputom izabranog doktora, osim ako je riječ o aktivnostima koje se tiču programa kontrole tuberkuloze u Crnoj Gori.

Doktor u centru za plućne bolesti i TBC može da propisuje ljekove za liječenje tuberkuloze, kao ovlašćeni doktor. Ako doktori u centru za plućne bolesti i TBC propišu davanje terapije koja je definisana kao intervencije (inhalacija, kiseonik), onda je osiguranik prima u centru, u prostoriji za terapiju.

Pošto se centar za plućne bolesti i TBC osniva na regionalnom principu, to se davanje terapije odnosi samo na osiguranike kojima je ona neophodna u momentu kada se nalaze na pregledu ili dijagnostici.

Ako je osiguraniku potrebno da prima višednevnu terapiju, po izvještaju specijaliste iz centra za plućne bolesti i TBC, onda tu terapiju prepisuje izabrani doktor, i ona će se realizovati u ambulanti izabranog doktora.

Doktori: dr Radosav Nišavić, spec.pneumoftiziolog i dr Mirko Šebek, spec.pneumoftiziolog

Kontakt telefon:
+382 (0)50 486 096

zastitnik-prava

Broj MZ za primjedbe

Kalendar-zdravlja

Hipokrat

Kako do nas?

DZBP mapa

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

ul. Voja Lješnjaka bb
84000 Bijelo Polje
tel: +382 (0)50 432 327
fax: +382 (0)50 432 149
dom_zdrav_bp@t-com.me
www.domzdravljabp.me