Dobrodošli na web-site Doma zdravlja Bijelo Polje!

 

Ovdje možete pronaći podatke o organizaciji i djelatnosti naše ustanove, uslugama koje pružamo, kao i važne informacije u vezi Vašeg zdravlja.

 

Želimo Vam ugodno pretraživanje naših stranica!

 

Radno vrijeme

Brojevi telefona


Prijava korisnika

Izabrani doktori za djecu

Organizaciona jedinica ID za djecu Doma zdravlja Bijelo Polje brine o zdravlju oko 12.000 bjelopoljske djece uzrasta od 0 do 18 godina. Rad u Službi zahtijeva timski rad. Za sada radi 6 timova koje čine: 6 specijalista pedijatara, 1 medicinska sestra sa visokom stručnom spremom, 10 pedijatrijskih sestara - srednja školska sprema i 2 medicinske sestre opšteg smjera.

Izabrani pedijatri obavljaju preventivne i kurativne preglede. Preventivni pregledi se obavljaju u Savjetovalištu i sastoje se od pregleda zdrave odojčadi, male i školske djece, sistematskih pregleda, kontrolnih sistematskih pregleda i imunizacije. Preventivni pregledi se obavljaju svakog radnog dana. Svaki pedijatar ima određeni termin u toku smjene kada radi u Savjetovalištu. Pregled je potrebno zakazati kod medicinske sestre Vašeg izabranog pedijatra. Bolesna djeca se primaju u ostalom dijelu radnog dana, izutetak čine djeca koja zahtijevaju neodložni pregled (hitni slučajevi). Trijažu vrše izabrani ljekar i izabrana sestra.

 

Kontakt telefon:

050-432-372

 

Radno vrijeme:

Svakog dana od 07,00 do 21,00 časova, podijeljeno u dvije smjene i to:

  • prva smjena od 07,00 do 14,00 časova,
  • druga smjena od 14,00 do 21,00 časova.

U danima vikenda i praznika radi po jedan pedijatar i prima svu djecu koja se prijave za pregled bez obzira na to ko im je izabrani pedijatar.

 

Odgovorni doktor službe:

Prim. dr Julija Bošković, specijalista pedijatrije

 

Odgovorna sestra:

Tina Novović, visoka medicinska sestra

 

Timovi izabranih doktora za djecu:

 
1. prim. dr Majda Dobardžić Belma Kovačević 069-091-607 050-432-372
2. prim. dr Julija Bošković Danica Mrdak 069-091-611 050-432-372
3. dr Remka Međedović Stojanka Femić 069-091-654 050-432-372
4. dr Nevzeta Agić Velka Knežević 067-238-529 050-432-372
5. dr Maida Kučević Zorica Ljujić 069-091-605 050-432-372
6. dr Milijana Marković Vanja Vojinović  068-217-169 050-432-372

 

Intervencija:
  1. Nada Cvijović, med. sestra
  2. Marina Furundžić, med. sestra
  3. Anka Lukovac, med. sestra
  4. Sanela Asanagić, med. sestra.

 

Imunizacija:
  1. Dušan Mujović, med. tehničar
  2. Vesna Obradović, med. sestra.

 

Savjetovalište za zdravu djecu


Radno vrijeme:

Svakog dana od 09,00 do 18,00 časova, podijeljeno u dvije smjene i to:

  • prva smjena od 09,00 do 13,15 časova,
  • druga smjena od 15,00 do 18,00 časova.

 

Raspored rada ljekara u savjetovalištu:

prim. dr Majda Dobardžić 09,00 - 10,45 h 16,30 - 18,00 h 
prim. dr Julija Bošković 09,00 - 10,45 h 18,30 - 20,00 h
dr Remka Međedović 10,45 - 12,00 h 15,00 - 16,30 h
dr Nevzeta Agić 10,45 - 12,00 h 18,30 - 20,00 h
dr Maida Kučević 12,00 - 13,15 h 15,00 - 16,30 h
dr Milijana Marković 12,00 - 13,15 h 16,30 - 18,00 h

 

 

zastitnik-prava

Broj MZ za primjedbe

Kalendar-zdravlja

Hipokrat

Kako do nas?

DZBP mapa

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

ul. Voja Lješnjaka bb
84000 Bijelo Polje
tel: +382 (0)50 432 327
fax: +382 (0)50 432 149
dom_zdrav_bp@t-com.me
www.domzdravljabp.me