U Savjetovalištu za dijabetes Doma zdravlja Bijelo Polje dr Violeta Piper održala je predavanje za oboljele od dijabetesa.

Održano predavanje u okviru Savjetovališta za trudnice Doma zdravlja Bijelo Polje. Stručni tim koji je trudnicama dao brojne  savjete činili su ginekolog Spec.dr Adnan Striković i ms. Radmila Poleksić.

 

Na stručnom skupu koji je organizovao Fond za zdravstveno osiguranje (FZO), istaknuto je da raste broj pacijenata koji pate od poremećaja disanja u toku spavanja.

Dom zdralja Bijelo Polje obilježio je 01.decembar Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a.

U Savjetovaištu za HIV održano je predavanje povodom dana prevencije HIV-a. Predavanje su održali psihijatar dr Gordana Konatar i epidemiolog dr Aleksandar Jeknić. Poseban fokus je bila prevencija, upoznavanje sa problemima. Članovi Savjetovališta za mlade imali su priliku da vide prostorije u kojima se vrši anonimno testiranje i sprovodi savjetodavan rad.

EDUKATIVNI STRUČNI KURS

Nadzor nad neželjenim dejstvima nakon imunizacije

U skladu sa Programom KME, Institu za javno zdravlje Crne Gore u saradnji sa Agencijom za ljekove i medicinska sredsta Crne Gore organizuje dva dvoipodnevna Edukativna stručna kursa iz oblasti nadzora, nad neželjenim dejstvima nakon imunizacije, koji imaju za cilj dalje jačanje stručnih kapaciteta zdravstvenih radnika i zdravstvenih institucija u oblasti imunoprofilakse. Prvi kurs će se održati u periodu od 29.10 - 31.10.2018. godine, a drugi kurs u periodu od 31.10. - 02.11.2018. godine.

GALERIJA

Back to Top