Dobrodošli na web-site Doma zdravlja Bijelo Polje!

 

Ovdje možete pronaći podatke o organizaciji i djelatnosti naše ustanove, uslugama koje pružamo, kao i važne informacije u vezi Vašeg zdravlja.

 

Želimo Vam ugodno pretraživanje naših stranica!

 

Radno vrijeme

Brojevi telefona


Prijava korisnika

Doktori Doma zdravlja Bijelo Polje

Prim.dr Majda Dobardžić – DIREKTOR
R.
br.

 

PREZIME i IME 

 

SPECIJALNOST

 

ORG.CJELINA

 

TELEFON

 

NAPOMENA

1 Gusinjac  
Mevlida prim
medicina rada

   ID ZA           ODRASLE

067 601 310  
2 Delević 
Lidija prim
medicina rada 069 447 688 Spec.
por.med
3 Bajramspahić 
Alma prim
medicina rada 067 300 543 Spec.
por.med.
4 Mešter Kljajević Marina opšta medicina 067 589 346  
5 Piper 
Violeta
opšta medicina 067 332 663  
6 Kadić 
Mirza
opšta medicina 069 091 572  
7 Raosavljević
Nikola
opšta medicina 069 394 469  
8 Gutić Božović
Sanja
opšta medicina 067 821 607  
9 Ranitović
Rade
opšta medicina 068 873 774  
10 Kosović
Lidija
opšta medicina 069 091 553  
11 Veličković
Nikola
doktor medicine 069 813 936  
12 Damjanović
Danka
doktor medicine 069 427 188  
13 Vuković Bulajić
Anđa
doktor medicine 069 196 084  
14 Hasić 
Admir
doktor medicine 068 638 820  
15 Nasufović 
Emil
doktor medicine 068 447 957  
16 Nasufović
Meliha
doktor medicine 068 447 957  
17 Sadiković 
Denisa
doktor medicine   069 297 208  
18 Kapetanović
Elmasa
doktor medicine   067 331 416  
19 Bošković
Nađa
doktor medicine   068 825 872  
20 Kovačević
Sonja
doktor medicine   068 730 859  
21 Jeremić 
Snežana
doktor medicine   067 646 558  
22 Lazović
Daliborka
doktor medicine Specijalizanti porodične   medicine 069 394 472  
23 Šćepanović
Tatjana
doktor medicine 063 236 446  
24 Perović
Ivana
doktor medicine 069 222 773  
25 Ćorović 
Dalmir
doktor medicine 069 265 551  
26 Dobardžić 
Majda prim
pedijatar

ID ZA DJECU

069 115 135

DIREKTORICA

27 Bošković
Julija prim
pedijatar 069 549 505  
28 Kučević 
Maida
pedijatar 069 091 609  
29 Međedović 
Remka
pedijatar 067 838 957  
30 Agić
Nevzeta
pedijatar 069 823 144  
31 Marković 
Milijana
pedijatar 068 200 464  
32 Erović
Ismihana
doktor medicinie specijalizant pedijatrije 0679160242  
33 Striković
Adnan
ginekolog

 

ID ZA ŽENE

069 354 329  
34 Vuković
Milutin
ginekolog 069 521 664  
35 Konatar
Gordana
psihijatar Centar za   mentalno zdravlje 067 255 873  
36 Varagić
Mirjana
psihijatar 069 688 223  
37 Jeknić
Aleksandar
Epidemiolog HES 069 228 640  
38 Šabanović 
Admir
Epidemiolog 068 127 687  
39 Erović
Ifeta
Spec.higijene 068 852 402  
40 Šebek
Mirko
pneumoftiziolog Centar za plućne
bolesti
069 091 599  
41 Nišavić 
Radosav
pneumoftiziolog 067 512 496 poslanik
42 Nanevski   Slobodan mikrobiolog Centar za   dijagnostiku 069 353 854  
43 Martinović
Adisa
Doktor medicine specijalizant mikrobilogije 068 826 848  
44 Agić
Rasim
Medicina rada Med. rada 067 538 130  

zastitnik-prava

Broj MZ za primjedbe

Kalendar-zdravlja

Hipokrat

Kako do nas?

DZBP mapa

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

ul. Voja Lješnjaka bb
84000 Bijelo Polje
tel: +382 (0)50 432 327
fax: +382 (0)50 432 149
dom_zdrav_bp@t-com.me
www.domzdravljabp.me