Doktori Doma zdravlja Bijelo Polje

Prim.dr Majda Dobardžić – DIREKTOR

R. br.

PREZIME i IME 

SPECIJALNOST

ORG.CJELINA

TELEFON

NAPOMENA

1

Gusinjac  Mevlida prim

medicina rada

IZABRANI DOKTORI ZA ODRASLE

067 601 310

 

2

Delević Lidija prim

medicina rada

069 447 688

Spec. por.med

3

Bajramspahić  Alma prim

medicina rada

067 300 543

Spec. por.med

4

Mešter Kljajević Marina

opšta medicina

067 589 346

 

5

Piper Violeta

opšta medicina

067 332 663

 

6

Kadić Mirza

opšta medicina

069 091 572

 

7

Raosavljević Nikola

opšta medicina

069 394 469

 

8

Gutić Božović Sanja

opšta medicina

067 821 607

 

9

Ranitović Rade

opšta medicina

068 873 774

 

10

Kosović Lidija

opšta medicina

069 091 553

 

11

Raičević Miloš

doktor medicine

069 401 763

 

12

Vuković Bulajić Anđa

doktor medicine

069 196 084

 

13

Hasić Admir

doktor medicine

068 638 820

 

14

Kapetanović Elmasa

doktor medicine

 

067 331 416

 

15

Bošković Nađa

doktor medicine

 

068 825 872

 

16

Kovačević Sonja

doktor medicine

 

068 730 859

 

17

Jeremić Snežana

doktor medicine

 

067 646 558

 

18

Lazović Daliborka

doktor medicine

Specijalizanti porodične   medicine

069 394 472

 

19

Šćepanović Tatjana

doktor medicine

063 236 446

 

20

Perović Ivana

doktor medicine

069 222 773

 

21

Ćorović Dalmir

doktor medicine

069 265 551

 

22

Dobardžić Majda prim

pedijatar

IZABRANI DOKTORI  ZA DJECU

069 115 135

DIREKTORICA

23

Bošković Julija prim

pedijatar

069 549 505

 

24

Kučević Maida

pedijatar

069 091 609

 

25

Međedović Remka

pedijatar

067 838 957

 

26

Agić Nevzeta

pedijatar

069 823 144

 

27

Marković Milijana

pedijatar

068 200 464

 

28

Erović Ismihana

doktor medicinie

specijalizant pedijatrije

679160242

 

29

Striković Adnan

ginekolog

IZABRANI DOKTORI ZA ŽENE

069 354 329

 

30

Konatar Gordana

psihijatar

Centar za   mentalno zdravlje

067 255 873

 

31

Varagić Mirjana

psihijatar

069 688 223

 

32

Jeknić Aleksandar

Epidemiolog

HES

069 228 640

 

33

Šabanović Admir

Epidemiolog

068 127 687

 

34

Erović Ifeta

Spec.higijene

068 852 402

 

35

Šebek Mirko

pneumoftiziolog

Centar za plućne bolesti

069 091 599

 

36

Nišavić Radosav

pneumoftiziolog

 

067 512 496

 

37

Nanevski   Slobodan

mikrobiolog

Centar za   dijagnostiku

069 353 854

 

38

Martinović Adisa

Doktor medicine

Specijalizant mikrobilogije

068 826 848

 

39

Agić Rasim

Medicina rada

Med. rada

067 538 130