Dobrodošli na web-site Doma zdravlja Bijelo Polje!

 

Ovdje možete pronaći podatke o organizaciji i djelatnosti naše ustanove, uslugama koje pružamo, kao i važne informacije u vezi Vašeg zdravlja.

 

Želimo Vam ugodno pretraživanje naših stranica!

 

Radno vrijeme

Brojevi telefona


Prijava korisnika

Centar za djecu sa posebnim potrebama

Centar za djecu sa posebnim potrebama osniva se na regionalnom principu.

U centar za djecu sa posebnim potrebama može se doći po predlogu izabranog pedijatra ili bez njega.

Porodilište, neonatološko odjeljenje, izabrani pedijatri, savjetovalište za reproduktivno zdravlje i drugi, obavljaju detekciju novorođenčadi sa visokim rizikom i djece sa poremećajem u razvoju, ili sa drugim teškim hroničnim oboljenjima i upućuju ih u centar.

U rad Savjetovališta za djecu sa hroničnim oboljenjima mogu se uključivati i izabrani pedijatri edukovani za određene bolesti koje mogu uticati na normalan razvoj djeteta

Pedijatar u centru može prepisivati određene lijekove kao ovlašćeni doktor. Koje lijekove može da propiše pedijatar u centru za djecu sa posebnim potrebama definiše se Pravilnikom o propisivanju lijekova.

Izvještaj o radu dostavlja se JZU, a JZU ga prosleđuje Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Doktori: dr Nevzeta Agić, spec.pedijatar

             dr Maida Kučević, spec.pedijatar

Zdravstveni saradnici: psiholog, logoped, viši fizioterapeut

Kontakt telefon:+382 (0)50 435 166

zastitnik-prava

Broj MZ za primjedbe

Kalendar-zdravlja

Hipokrat

Kako do nas?

DZBP mapa

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

ul. Voja Lješnjaka bb
84000 Bijelo Polje
tel: +382 (0)50 432 327
fax: +382 (0)50 432 149
dom_zdrav_bp@t-com.me
www.domzdravljabp.me