Dobrodošli na web-site Doma zdravlja Bijelo Polje!

 

Ovdje možete pronaći podatke o organizaciji i djelatnosti naše ustanove, uslugama koje pružamo, kao i važne informacije u vezi Vašeg zdravlja.

 

Želimo Vam ugodno pretraživanje naših stranica!

 

Radno vrijeme

Brojevi telefona


Prijava korisnika

Izabrani doktori za odrasle - terenske ambulante

Terenske ambulante

 
1. Rasovo

 dr Denisa Sadiković - porodiljsko odsustvo

zamjena - dr Zana Klimenta Skoko

ms Nada Šebek 050-482-318
2.  Njegnjevo dr Emil Nasufović mt Dragan Cubović 050-477-493
3.  Kanje dr Emil Nasufović ms Jasmina Suljević 050-479-202
4.  Bistrica  dr Meliha Nasufović mt Ferik Čindrak 050-471-044
5.  Zaton  dr Admir Hasić ms Selima Krivošić 050-475-171
6. Goduša dr Admir Hasić mt Hamdija Adrović 069-346-629
7. Crhalj dr Admir Hasić ms Sabaheta Adrović 069-631-533
8. Lozna  dr Zoran Vojinović ms Senadija Korać 050-475-040
9. Godijevo dr Zoran Vojinović mt Radovan Joksimović 068-826-376
10. Tomaševo  dr Anđa Bulaić Vuković ms Svetlana Pejović 050-478-855
11. Pavino Polje

 dr Danka Koljenšić - porodiljsko odsustvo

zamjena - dr Nađa Bošković

ms Ljiljana Živković 050-476-446
12. Sušica dr Zoran Vojinović ms Sabaheta Adrović 069-631-533
13. Bliškovo dr Danka Koljenšić - porodiljsko odsustvo
zamjena - dr Nađa Bošković
ms Slađana Ćinćur 069-449-190

 

 

Ljekari na specijalizaciji iz porodične medicine

Dr Daliborka Lazović

Dr Ivana Perović

Dr Tatjana Šžepanović

Dr Dalmir Ćorović

zastitnik-prava

Broj MZ za primjedbe

Kalendar-zdravlja

Hipokrat

Kako do nas?

DZBP mapa

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

ul. Voja Lješnjaka bb
84000 Bijelo Polje
tel: +382 (0)50 432 327
fax: +382 (0)50 432 149
dom_zdrav_bp@t-com.me
www.domzdravljabp.me