Odluka o rasporedu radnog vremena maj 2024. godine
Odluka o organizovanju radnog vremena u JZU Dom zdravlja Bijelo Polje