Dobrodošli na web-site Doma zdravlja Bijelo Polje!

 

Ovdje možete pronaći podatke o organizaciji i djelatnosti naše ustanove, uslugama koje pružamo, kao i važne informacije u vezi Vašeg zdravlja.

 

Želimo Vam ugodno pretraživanje naših stranica!

 

Radno vrijeme

Brojevi telefona


Prijava korisnika

Dnevni centar

Dnevni centar još uvijek nije počeo sa radom jer se čeka odluka institucija zdravstva za stavljanje u funkciju i početak rada dnevnih centara u svim domovima zdravlja u Crnoj Gori.

U dnevnom centru će raditi zdravstveni radnici sa visokom, višom ili srednjom stručnom spremom, edukovani za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Izabrani doktori osiguranike kojima je potreban povećani medicinski nadzor u toku dana, upućivaće u dnevni centar, sa nalogom za sprovođenje neke medicinske intervencije ili tretmana.

U definisanju usluga u dnevnom centru učestvuju ministarstvo zdravlja, JZU, Republički fond za zdravstveno osiguranje i jedinica lokalne samouprave za djelatnost zdravstva i socijalnog staranja.

Usluge koje se ostvaruju u dnevnom centru, za registrovane osiguranike se evidentiraju onako kako se defi niše u dogovoru zainteresovanih strana.

Zdravstveni radnici koji stalno rade u dnevnom centru, dostavljaju izvještaj o svom radu JZU, a JZU ga dostavlja Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

zastitnik-prava

Broj MZ za primjedbe

Kalendar-zdravlja

Hipokrat

Kako do nas?

DZBP mapa

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

ul. Voja Lješnjaka bb
84000 Bijelo Polje
tel: +382 (0)50 432 327
fax: +382 (0)50 432 149
dom_zdrav_bp@t-com.me
www.domzdravljabp.me