V.D. Direktora

Dr Miloš Šaponjić

spec. urgentne medicine


Glavna sestra

Vesna Raosavljević

Kontakt telefon: +382 (0) 50 431 922


Sekretarica

Dragica Voinović

Kontakt telefon: +382 (0) 50 432 327