Dobrodošli na web-site Doma zdravlja Bijelo Polje!

 

Ovdje možete pronaći podatke o organizaciji i djelatnosti naše ustanove, uslugama koje pružamo, kao i važne informacije u vezi Vašeg zdravlja.

 

Želimo Vam ugodno pretraživanje naših stranica!

 

Radno vrijeme

Brojevi telefona


Prijava korisnika

O nama

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje, je referentni centar primarne zdravstvene zaštite. U okviru ambulanti izabranih doktora, centara za podršku i jedinica za podršku sprovode se brojne aktivnosti: imunizacije protiv vakcino-preventibilnih zaraznih bolesti; otkrivanje i suzbijanje činilaca koji utiču na pojavu i širenje zaraznih i nezaraznih bolesti; zdravstvena zaštitu žena i planiranje porodice kućno liječenje i patronažna zdravstvena zaštita

Dom zdravlja može pružiti podršku izabranom timu ili izabranom doktoru i iz sljedećih oblasti: sprovođenja zdravstvene edukacije i obrazovanja o najčešćim zdravstvenim problemima i metodama njihove identifi kacije, prevencije i kontrole; higijensko-epidemiološke zaštite; zaštite mentalnog zdravlja; liječenja plućnih bolesti i TBC i laboratorijskih, radioloških i drugih dijagnostičkih procedura, kao i drugih oblasti koje odredi Ministarstvo. Pored toga, dom zdravlja može da pruži i specifičnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih i sportista.

Podrška

Dom zdravlja pruža podršku izabranom timu ili izabranom doktoru i iz sljedećih oblasti:

  • Sprovođenja zdravstvene edukacije i obrazovanja o najčešćim zdravstvenim problemima i metodama njihove identifi kacije, prevencije i kontrole
  • Higijensko-epidemiološke zaštite
  • Zaštite mentalnog zdravlja
  • Liječenja plućnih bolesti i TBC
  • Laboratorijskih, radioloških i drugih dijagnostičkih procedura, kao i drugih oblasti koje odredi Ministarstvo.

 Aktivnosti

U okviru ambulanti izabranih doktora, centara za podršku i jedinica za podršku sprovode se brojne aktivnosti:

  • Imunizacije protiv vakcino-preventibilnih zaraznih bolesti.
  • Otkrivanje i suzbijanje činilaca koji utiču na pojavu i širenje zaraznih i nezaraznih bolesti.
  • Zdravstvena zaštitu žena i planiranje porodice.
  • Kućno liječenje i patronažna zdravstvena zaštita.

zastitnik-prava

Broj MZ za primjedbe

Kalendar-zdravlja

Hipokrat

Kako do nas?

DZBP mapa

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

ul. Voja Lješnjaka bb
84000 Bijelo Polje
tel: +382 (0)50 432 327
fax: +382 (0)50 432 149
dom_zdrav_bp@t-com.me
www.domzdravljabp.me