O nama

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje, je referentni centar primarne zdravstvene zaštite. U okviru ambulanti izabranih doktora, centara za podršku i jedinica za podršku sprovode se brojne aktivnosti: imunizacije protiv vakcino-preventibilnih zaraznih bolesti; otkrivanje i suzbijanje činilaca koji utiču na pojavu i širenje zaraznih i nezaraznih bolesti; zdravstvena zaštitu žena i planiranje porodice kućno liječenje i patronažna zdravstvena zaštita

Dom zdravlja može pružiti podršku izabranom timu ili izabranom doktoru i iz sljedećih oblasti: sprovođenja zdravstvene edukacije i obrazovanja o najčešćim zdravstvenim problemima i metodama njihove identifi kacije, prevencije i kontrole; higijensko-epidemiološke zaštite; zaštite mentalnog zdravlja; liječenja plućnih bolesti i TBC i laboratorijskih, radioloških i drugih dijagnostičkih procedura, kao i drugih oblasti koje odredi Ministarstvo. Pored toga, dom zdravlja može da pruži i specifičnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih i sportista.

Podrška

Dom zdravlja pruža podršku izabranom timu ili izabranom doktoru i iz sljedećih oblasti:

  • Sprovođenja zdravstvene edukacije i obrazovanja o najčešćim zdravstvenim problemima i metodama njihove identifi kacije, prevencije i kontrole

  • Higijensko-epidemiološke zaštite

  • Zaštite mentalnog zdravlja

  • Liječenja plućnih bolesti i TBC

  • Laboratorijskih, radioloških i drugih dijagnostičkih procedura, kao i drugih oblasti koje odredi Ministarstvo.

Aktivnosti

U okviru ambulanti izabranih doktora, centara za podršku i jedinica za podršku sprovode se brojne aktivnosti:

  • Imunizacije protiv vakcino-preventibilnih zaraznih bolesti.

  • Otkrivanje i suzbijanje činilaca koji utiču na pojavu i širenje zaraznih i nezaraznih bolesti.

  • Zdravstvena zaštitu žena i planiranje porodice.

  • Kućno liječenje i patronažna zdravstvena zaštita.