Dom zdravlja Bijelo Polje s obzirom na značaj imunizacije za očuvanje zdravlja cjelokupne populacije, obavještava da je počela vakcinacija djece obavezne za uzrast, kao i vakcinacija djece za upis u školu.

Pedijatrijska služba, u okviru Doma zdravlja će vršiti preglede i vakcinaciju djece svakok radnog dana, uz obavezno prethodno zakazivanje.

Radi zakazivanja termina pregleda odnosno vakcinacije potrebno je kontaktirati izabranog doktora na broj telefona: 050 432 372.