U Savjetovalištu za mlade obilježen je Svjetski dan bez duvanskog dima. 

Zbog aktivnog rada na prevenciji bolesti zavisnosti , svake godine se obilježava ovaj dan. Predavanju o štetnosti duvanskog dima I konzumiranju cigareta prisustvovalo je četrdeset učenika Gimnazije “ Miloje Dobrašinović”.  Mladi iz ove škole su se aktivno uključivali tokom predavanja i diskutovali o ovoj temi. Predavanje je održao stručnim tim savjetovališta za mlade na čelu sa koordinatorkom savjetovališta prim. dr Majdom Dobardžić.