Zbog povećanog broja COVID-19 pozitivnih pacijenata koji su na kućnom liječenju, JZU Dom zdravlja Bijelo Polje obezbijedio je patronažnoj službi dva nova vozila marke “Dacia Sandero”.

Vrijednost novih vozila je 25.000 eura, a novac za vozila je racionalnim korišćenjem budžetskih sredstava uz podršku Fonda za zdravstveno osiguranje uspio da obezbijedi Dom zdravlja Bijelo Polje. Našim sugrađanima u gradu i u seoskim područjima će na taj način biti obezbijeđeno bolje i efikasnije pružanje zdravstvenih usluga, što će doprinijeti povećanju kvaliteta primarne zdravstvene zaštite u Bijelom Polju.