Izabrani doktori za odrasle

Radno vrijeme:
  • prva smjena od 07,00 do 14,00 časova
  • druga smjena od 14,00 do 21,00 časova
Kontakt telefon:

050-435-187

Timovi izabranih doktora za odrasle:

   Elektronsko zakazivanje pregleda

 

  izabrani doktor medicinska sestra mobilni telefon fiksni telefon
1. dr Lidija Delević  ms Ljiljana Marinković  069-091-551 050-435-187
2. dr Alma Bajramspahić ms Radmila Sekulić  069-500-197 050-435-187
3. dr Dalmir Ćorović ms Muradija Kijamet   050-435-187
4. dr Nataša Ćorović ms Sabina Šećerović   050-435-187
5. dr Snežana Jeremić  ms Radmila Knežević  069-091-626 050-435-187

Punkt u Domu zdravlja u gradu - lokacija opšte medicine

Radno vrijeme:
  • prva smjena od 07,00 do 14,00 časova
  • druga smjena od 14,00 do 21,00 časova
Kontakt telefon:

050-431-150
050-435-165 - odgovorna sestra (prva smjena)

Timovi izabranih doktora za odrasle:
  izabrani doktor medicinska sestra mobilni telefon fiksni telefon
1. dr Marina Kljajević ms Semija Ećo  069-091-565 050-431-150
2. dr Bojana Kovačević ms Lidija Konatar   050-431-150
3. dr Enis Kučević ms Biljana Rakonjac   050-431-150
4. dr Lidija Kosović ms Ifeta Mehović   050-431-150
5. dr Violeta Piper ms Vesna Bulatović  069-091-644 050-431-150
6. dr Nikola Raosavljević ms Radosava Mrdak   050-431-150
7. dr Sanja Gutić Božović ms Blagica Nedović   050-431-150
8. dr Sonja Veličković ms Sonja Marinac 069-091-556 050-431-150
9. dr Nataša Ćorović ms Sabina Šećerović 069-371-695 050-435-187

 


Izabrani doktori za odrasle - terenske ambulante

  Ambulanta Izabrani doktor Medicinska sestra Kontakt telefon
1. Rasovo dr Adisa Idrizović ms Nada Šebek 050-482-318
2. Njegnjevo dr Nataša Ćorović mt Dragan Cubović 050-477-493
3. Kanje dr Nataša Ćorović ms Tijana Cubović 050-479-202
4. Bistrica dr Nataša Ćorović mt Ferik Čindrak 050-471-044
5. Zaton dr Tamara Tumbas ms Selima Krivošić 050-475-171
6. Goduša dr Tamara Tumbas mt Hamdija Adrović 069-346-629
7. Crhalj dr Tamara Tumbas ms Sabaheta Adrović 069-631-533
8. Lozna dr Tamara Tumbas ms Senadija Korać 050-475-040
9. Godijevo dr Tamara Tumbas mt Hamdija Adrović 068-826-376
10. Sušica dr Tamara Tumbas ms Sabaheta Adrović 069-631-533
11. Tomaševo dr Tatjana Šćepanović ms Svetlana Pejović 050-478-855
12. Pavino Polje dr Tatjana Šćepanović ms Ljiljana Živković 050-476-446
13. Bliškovo dr Tatjana Šćepanović ms Slađana Ćinćur 069-449-190