Predstavnici Ministarstva zdravlja na čelu sa generalnom direktoricom Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenje ljudskih resursa u zdravstvu Vesnom Miranović i sekretarom Ministarstva zdravlja Nikolom Antovićem posjetili su Dom zdravlja Bijelo Polje u sklopu svojih planiranih aktivnosti.

Profesorica Vesna Miranović održala je predavanje povodom Zakona o uzimanju i presađivanju organa u svrhu liječenja.

Ovim zakonskim rješenjim uređeno je doniranje organa od umrlog lica na osnovu njegove prethodne saglasnosti koju daje kao punoljetno, poslovno sposobno i lice sposobno za rasuđivanje kod izabranog doktora.

‘U slučaju nastupanja moždane smrti lica koja nijesu dala ovu saglasnost, niti izjavu kod izabranog doktora da se izričito protive ovom postupku, saglasnost za uzimanje, odnosno davanje organa može da da član njihove uže porodice’, kazala je prof.dr Vesna Miranović , nacionalni koordinator za transplantacije i zamjenica ministra zdravlja.