Pravilnik o bližim uslovima u pogledu standarda normativa i načina ostvarivanja primarne zdravstven zaštite preko izabranog doktora
Interni pravilnik za odobravanje službenog putovanja
Pravilnik o uslovima i načinu točenja goriva i korišćenju kartica prevoznih sredstava u JZU Dom zdravlja Bijelo Polje
Pravilnik o postupanju prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom
Pravilnik o postupanju prilikom sprovođenja postupka hitnih nabavki
Pravilnik o postupanju prilikom sprovođenja nabavki male vrijednosti
Pravilnik o postupanju prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom
Pravilnik o stručnom usavršavanju
Zakon o slobodnom pristupu informacijama
Pravilnik o uslovima i načinu korištenju prevoznih sredstava
Pravilnik o zastiti zdravlja na radu
Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanu
Pravilnik za zaštitu od požara
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona
Pravilnik o poslovnoj tajni
Pravilnik o rješavanju stambenih potreba
Pravilnik o osnovnim zahtjevima za medicinska sredstva