PLAN DONACIJA JZU DOM ZDRAVLJA BIJELO POLJE ZA 2023.GODINU
PLAN DONACIJA JZU DOM ZDRAVLJA BIJELO POLJE ZA 2022.GODINU
PLAN DONACIJA JZU DOM ZDRAVLJA BIJELO POLJE ZA 2021.GODINU

 UPUTSTVA O DONACIJAMA