Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović i direktor Fonda za zdravstveno osiguranje mr Sead Čirgić sa saradnicima, posjetili su u srijedu, 27.09.2017. godine, zdravstvene ustanove u Bijelom Polju, kao i podstanice Rasovo i Bistirca. 

Tokom obilaska doma zdravlja Bijelo Polje i zdravstvenih stanica Rasovo i Bistirca sa direktoricom, dr Majdom Dobardžić, ocijenjeno je da je kvalitet pružanja zdravstvene zaštite na visokom nivou i da prostorno i profesionalno mogu da odgovore potrebama građana. 

Dom zdravlja, u skladu sa potrebama koje su iskazali, iz kapitalnog budžeta dobiće opremu vrijednu 19 hiljada eura, i to: autokeratorefraktometar, biomikroskop sa aplanacionom tonometrijom i direktni oftalmoskop. Takođe, DZ Bijelo Polje odobrena je specijalizacija iz oblasti oftalmologije. 

Nakon obilaska zdravstvenih ustanova i razgovora sa menadžmentima, ministar Hrapović je ocijenio da je kvalitet pružanja zdravstvene zaštite u ustanovama na primarnom I sekundarnom nivou zdravstvene zaštite na zadovoljavajućem nivou i da građani u ovim sjevernim opštinama dobijaju kvalitetnu, pravovremenu i efikasnu zdravstvenu zaštitu.