Farmaceutska kompanija “OSMI RED-D” DOO zvanično je uručila donaciju aparata za mjerenje glikoziliranog hemoglobin (HbA1c).

Aparat će se koristiti u Savjetovalištu za dijabetes u svrhu poboljšanja dijagnostike, ranog otkrivanja i sprječavanja nastanka komplikacija diabetes mellitusa (šećerne bolesti).