Kriza izazvana COVID-19 virusom danas predstavlja najveću prijetnju za djecu u Crnoj Gori. Ona je negativno uticala na svaki aspekt života najmlađih i otežala njihov pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Prethodnih godina Dom zdravlja Bijelo Polje ( Služba imunizacije za djecu) , od strane Instituta za javno zdravljae Crne Gore, bio je prepoznat kao zdravstvena institucija sa visokim obuhvatom imunizacije za sve vakcine, pa za i MMR vakcinu.

Ovih dana u Domu zdravlja ulažu se napori i posebna pažnja da se održi trend vakcinisanja djece za sve vakcine, sa akcentom na obuhvat djece MMR vakcinom.

Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Unicefom ukazuje na opasnost od izbijanja epidemije malih boginja zbog sve manje vakcinacije djece MMR vakcinom, što ih čini izloženim bolestima koje mogu imati čak i smrtni ishod.

Počela je vakcinacija djece koja se upisuju u prvi razred osnovne škole. Narednih dana je planirana i vakcinacija djece školskog uzrasta – završnih razreda osnovne i srednje škole. Ista će biti sprovedena u Domu zdravlja kod izabranog pedijatra, vodeći računa o epidemiološkoj situaciji, uz preduzete zaštitne mjere ( maska, distanca...). Kontakt telefon pedijatrijske službe 050/432-372 .