Dana 04.03.2020. godine, u sklopu svojih planiranih aktivnosti, Dom zdravlja Bijelo Polje posjetili su predstavnici UNICEF-a na čelu sa dr Amirhosein Jarparvarom, regionalnim specijalistom za ishranu i zdravlje pri predstavništvu UNICEF za Evropu i Centralnu Aziju.

Cilj posjete dr Jarparvara je uvid u trenutno stanje i davanje preporuka Predstavništvu UNICEF-a u Crnoj Gori na koji način da podrži Vladu Crne Gore u unaređenju ishrane djece i majki. Tokom posjete razgovarao je sa direktoricom Prim.dr Majdom Dobardžić sa fokusom na rad savjetovališta i patronaže u domenu ishrane.