U Domu zdravlja Bijelo Polje 20. decembra 2019. godine, dodijeljeno je 13 sertifikata roditeljima koji su prošli tromjesečnu obuku Programa „Pozitivno roditeljstvo“, koja se već treću godinu sprovodi u okviru Savjetovališta za mlade.

„Program roditeljstva za cjeloživotno zdravlje za porodice sa djecom uzrasta od 2 do 9 godine, razrađen je u okviru Roditeljstva za cjeloživotno zdravlje, odnosno partnerstva SZO, UNICEF-a, univerziteta Bangor, Kejptaun, Oksford i Klovnova bez granica iz Južne Afrike.

 Cilj programa je promocija pozitivnog roditeljstva u cilju smanjenja rizika zlostavljanja i zanemarivanja djece u zajednicama sa nižim primanjima i pomoć roditeljima u razvoju vještina za uspostavljanje pozitivnog odnosa sa djecom. Namijenjen je roditeljima koji žele da unaprijede komunikaciju i kvalitet odnosa sa djetetom, ali i riješe konkretan izazov/problem kada je roditeljstvo u pitanju. Koncipiran je tako da iz sedmice u sedmicu roditelji usvajaju po jedan princip u vaspitanju, počevši od izgradnje odnosa sa djetetom, pa sve do postavljanja granica.