U JZU Dom zdravlja Bijelo Polje uskoro će početi imunizacija stanovništva po prioritetnim grupama protiv SARS-COV-2.

Potrebno je prethodno kontaktirati Dom zdravlja na broj 069/250-261 radnim danima i vikendom od 08h do 15h radi zakazivanja kategorija stanovništva po prioritetima.

VAŽNO: Ne dolaziti bez prethodnog zakazivanja, svi pacijenti koji su vakcinaciju zakazali putem call centra će biti pozivani prema spiskovima po prioritetnim grupama. Prilikom zakazivanja neophodno je dati sljedeće podatke: ime i prezime pacijenta, JMBG, kao i ime i prezime izabranog doktora kod kojeg je pacijent registrovan.

PREDLOG PRIORITETNIH GRUPA STANOVNIŠTVA ZA CRNU GORU  ZA IMUNIZACIJU PROTIV SARS-COV-2

  • Zdravstveni radnici/saradnici i ostalo osoblje u zdravstvenim ustanovama koji rade sa SARS-Cov-2 inficiranim licima i njihovim kontaktima
  • Sva lica starosti 80+ godina
  • Sva lica starosri 75-79 godina
  • Sva lica starosti 70 -74 godina
  • Sva lica starosti 65 – 69 godina ( jedan broj lica će ući u grupu lica koja spadaju u rizične grupe )
  • Odrasle osobe uzrasta 45 -64 godina koja spadaju u rizične kategorije
  • Klinički veoma osjetljiva/ranjiva lica ( lica sa pojedinim hroničnim bolestima/stanjima, s tim da tu nijesu uključene trudnice, osim posebno ugroženih i lica < 18 godina )
  • Ostali zaposleni u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama ( zdravstveni radnici/saradnici i dr. zaposleni )
  • Pripadnici vitalnih službi na državnom i lokalnm ( opštinskom ) nivou i to zaposleni u vaspitno – obrazovnim ustanovama