JZU Dom zdravlja Bijelo Polje posjetila zamjenica zaštitnika ljudskih i manjinskih prava Snežana Mijušković sa saradnicima.

Direktorica, Prim. dr Majda Dobardžić upoznala je Zaštitnicu ljudskih prava i sloboda i njene saradnike sa načinom funkcionisanja zdravstvene ustanove. Predstavnici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore obišli su Centar za djecu sa posebnim potrebama, i posebno interesovanje iskazali za mentalne poremećaje djece u najranijem uzrastu.