Dobrodošli na web-site Doma zdravlja Bijelo Polje!

 

Ovdje možete pronaći podatke o organizaciji i djelatnosti naše ustanove, uslugama koje pružamo, kao i važne informacije u vezi Vašeg zdravlja.

 

Želimo Vam ugodno pretraživanje naših stranica!

 

Radno vrijeme

Brojevi telefona


Prijava korisnika

Zaštitnik prava pacijenata

Pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu ili određeno pravo utvrđeno Zakonom o pravima pacijenata koji je objavljen u „Službenom listu CG”, br. 40/2010, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove, može podnijeti prigovor.

Za maloljetnog pacijenta, odnosno pacijenta lišenog poslovne sposobnosti, prigovor podnosi njegov zakonski zastupnik, odnosno staralac.

LIDIJA DELEVICZaštitnik prava pacijenata u Domu zdravlja Bijelo Polje je
prim. dr Lidija Delević, specijalista medicine rada

Zaštitnika prava pacijenata možete kontaktirati:

  • pismeno -poštom na adesu: ul. Voja Lješnjaka bb, 84000 Bijelo Polje
  • e-mailom: dom_zdrav_bp@t-com.me
  • telefonskim putem: +38267584230, +38269447688 i +38250435187
  • usmeno, u ordinaciji u Domu zdravlja, utorkom i četvrtkom od 13 do 15 sati.

Pacijent koji je nezadovoljan nalazom po prigovoru može se obratiti zdravstvenoj inspekciji, u skladu sa zakonom.

zastitnik-prava

Broj MZ za primjedbe

Kalendar-zdravlja

Hipokrat

Kako do nas?

DZBP mapa

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

ul. Voja Lješnjaka bb
84000 Bijelo Polje
tel: +382 (0)50 432 327
fax: +382 (0)50 432 149
dom_zdrav_bp@t-com.me
www.domzdravljabp.me