Jedinica za patronažu

Kontakt telefon:

+382 (0) 50 435 186


Jedinica za fizikalnu terapiju primarnog nivoa

Kontakt telefon:

+382 (0) 50 486 101


Jedinica za sanitetski prevoz

Kontakt telefon:

+382 (0) 67 601 524

+382 (0) 50 432 327 lokal 1110