Dobrodošli na web-site Doma zdravlja Bijelo Polje!

 

Ovdje možete pronaći podatke o organizaciji i djelatnosti naše ustanove, uslugama koje pružamo, kao i važne informacije u vezi Vašeg zdravlja.

 

Želimo Vam ugodno pretraživanje naših stranica!

 

Radno vrijeme

Brojevi telefona


Prijava korisnika

Centri za podršku

Dnevni centar

Dnevni centar još uvijek nije počeo sa radom jer se čeka odluka institucija zdravstva za stavljanje u funkciju i početak rada dnevnih centara u svim domovima zdravlja u Crnoj Gori.

U dnevnom centru će raditi zdravstveni radnici sa visokom, višom ili srednjom stručnom spremom, edukovani za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Opširnije: Dnevni centar

Centar za prevenciju

VAKCINACIJA I PREVENTIVNI PREGLEDI

Sve preventivne aktivnosti (vakcinacija i preventivni pregledi) sprovode izabrani doktori za djecu– pedijatri, u savjetovalištu za djecu.

Izabrani doktori za odrasle za preventivne aktivnosti (vakcinacija i preventivni pregledi školske djece) upućuju svoje osiguranike u savjetovalište za djecu.

Opširnije: Centar za prevenciju

Centar za mentalno zdravlje

Centar za mentalno zdravlje je sastavni dio JZU.

Centar za mentalno zdravlje je organizovan na regionalnom principu.

U centru za mentalno zdravlje zdravstvena zaštita se obavlja po uputima izabranog doktora. Evidencija rada u centru za mentalno zdravlje vezana je za upute izabranog doktora, za dio koji se tiče prava osiguranika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Opširnije: Centar za mentalno...

Centar za dijagnostiku

A) Laboratorijska dijagnostika:

  • Hemijsko-biohemijska laboratorija. Svaka zdravstvena ustanova na primarnom nivou, koja pruža zdravstvenu zaštitu osiguranicima preko izabranog doktora, mora organizovati laboratoriju za hemijsko-biohemijske analize.

Opširnije: Centar za dijagnostiku

zastitnik-prava

Broj MZ za primjedbe

Kalendar-zdravlja

Hipokrat

Kako do nas?

DZBP mapa

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

ul. Voja Lješnjaka bb
84000 Bijelo Polje
tel: +382 (0)50 432 327
fax: +382 (0)50 432 149
dom_zdrav_bp@t-com.me
www.domzdravljabp.me