Dobrodošli na web-site Doma zdravlja Bijelo Polje!

 

Ovdje možete pronaći podatke o organizaciji i djelatnosti naše ustanove, uslugama koje pružamo, kao i važne informacije u vezi Vašeg zdravlja.

 

Želimo Vam ugodno pretraživanje naših stranica!

 

Radno vrijeme

Brojevi telefona


Prijava korisnika

Radno vrijeme

Odlukom o organizovanjem radnog vremena u JZU Dom zdravlja Bijelo Polje radno vrijeme organizacionih jedinica i službi utvrđen je na sljedeći način:

 

ORGANIZACIONA JEDINICA

RADNI DAN

SUBOTA, NEDJELJA I PRAZNIK

IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE

I SMJENA
07,00 - 14,00 ČASOVA

II SMJENA
14,00 - 21,00 ČASOVA

JEDAN ILI DVA TIMA  ID

I SMJENA
07,00 - 14,00 ČASOVA

II SMJENA
14,00 - 21,00 ČASOVA

IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE – TERENSKE AMBULANTE

 

 

RASOVO

I SMJENA
07,00 – 15,00 ČASOVA

PONEDJELJAK - PETAK

NE RADI

NJEGNJEVO

I SMJENA
07,00 – 10 ČASOVA

PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK

I SMJENA
07,00 – 15,00 ČASOVA

UTORAK I ČETVRTAK

NE RADI

BISTRICA

I SMJENA
07,00 – 15,00 ČASOVA

PONEDJELJAK - PETAK

NE RADI

KANJE

I SMJENA
10,00 – 15,00 ČASOVA

PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK

NE RADI

TOMAŠEVO

I SMJENA
07,00 – 15,00 ČASOVA

PONEDJELJAK - PETAK

NE RADI

PAVINO POLJE

I SMJENA
07,00 -11,30 ČASOVA

PONEDJELJAK I SRIJEDA

07,00 – 15,00 ČASOVA

UTORAK, ČETVRTAK I PETAK

NE RADI

BLIŠKOVO

I SMJENA
11,30 – 15,00 ČASOVA

PONEDJELJAK I SRIJEDA

NE RADI

ZATON

I SMJENA
07,00 – 15,00 ČASOVA

UTORAK, SRIJEDA I PETAK

NE RADI

LOZNA

I SMJENA
07,00 – 15,00 ČASOVA

PONEDJAK,SRIJEDA I ČETVRTAK

NE RADI

GODIJEVO

I SMJENA
07,00 – 11,00 ČASOVA

UTORAK I PETAK

NE RADI

CRHALJ

I SMJENA
07,00 – 11,00 ČASOVA

PONEDJELJAK I ČETVRTAK

NE RADI

SUŠICA

I SMJENA
11,00 – 15,00 ČASOVA

UTORAK I PETAK

NE RADI

GODUŠA

I SMJENA
11,00 – 15,00 ČASOVA

PONEDJELJAK I ČETVRTAK

NE RADI

IZABRANI DOKTOR ZA DJECU

I SMJENA
07,00 - 14,00 ČASOVA

II SMJENA
14,00 - 21,00 ČASOVA

JEDAN TIM ID
I SMJENA
07,00 - 14,00 ČASOVA

II SMJENA
14,00 – 21,00 ČASOVA

IZABRANI DOKTOR ZA ŽENE

I SMJENA
07,00 - 14,00 ČASOVA

II SMJENA
14,00 - 21,00 ČASOVA

NE RADI

CENTAR ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC

07,00 - 15,00 ČASOVA

NE RADI

CENTAR ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA

07,00 - 15,00 ČASOVA

NE RADI

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

 07,00 - 15,00 ČASOVA

NE RADI

MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

 07,00 - 15,00 ČASOVA

 NE RADI

HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA

 07,00 - 15,00 ČASOVA

PRIPRAVNI EPIDEMIOLOG

24 SATA

JEDINICA ZA PATRONAŽU

I SMJENA
07,00 - 14,00 ČASOVA

II SMJENA
14,00 - 21,00 ČASOVA

I SMJENA
07,00 - 14,00 ČASOVA

II SMJENA
14,00 - 21,00 ČASOVA

JEDINICA ZA SANITETSKI PREVOZ

I SMJENA
07,00 - 14,00 ČASOVA

II SMJENA
14,00 - 21,00 ČASOVA

PO POZIVU

PRERASPODJELA  RADNOG VREMENA

JEDINICA ZA FIZIKALNU TERAPIJU PRIMARNOG NIVOA

 07,00 - 15,00 ČASOVA

 NE RADI

MEDICINA RADA

 07,00 - 15,00 ČASOVA

 NE RADI

SAVJETOVALIŠTE ZA MLADE

07,00 - 15,00 ČASOVA

 NE RADI

POPULACIONO SAVJETOVALIŠTE

 07,00 - 15,00 ČASOVA

 NE RADI

SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE

 07,00 - 15,00 ČASOVA

 NE RADI

POVJERLJIVO SAVJETOVALIŠTE ZA HIV

 14,00 – 18,00 ČASOVA

PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA

 NE RADI

MENADŽMENT

 07,00 - 15,00 ČASOVA

 NE RADI

FINANSIJSKO-EKONOMSKI POSLOVI

 07,00 - 15,00 ČASOVA

 NE RADI

PRAVNO-KADROVSKI POSLOVI

 07,00 - 15,00 ČASOVA

 NE RADI

TEHNIČKI SERVIS

I SMJENA
07,00 - 14,00 ČASOVA

II SMJENA
14,00 - 21,00 ČASOVA

I SMJENA
07,00 - 14,00 ČASOVA

II SMJENA
14,00 - 21,00 ČASOVA

 

Komletan tekst Odluke o organizovanju radnog vremena u JZU Dom zdravlja Bijelo Polje možete preuzeti ovdje: Odluka o radnom vremenu.

 

zastitnik-prava

Broj MZ za primjedbe

Kalendar-zdravlja

Hipokrat

Kako do nas?

DZBP mapa

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje

ul. Voja Lješnjaka bb
84000 Bijelo Polje
tel: +382 (0)50 432 327
fax: +382 (0)50 432 149
dom_zdrav_bp@t-com.me
www.domzdravljabp.me