EDUKATIVNI STRUČNI KURS

Nadzor nad neželjenim dejstvima nakon imunizacije

U skladu sa Programom KME, Institu za javno zdravlje Crne Gore u saradnji sa Agencijom za ljekove i medicinska sredsta Crne Gore organizuje dva dvoipodnevna Edukativna stručna kursa iz oblasti nadzora, nad neželjenim dejstvima nakon imunizacije, koji imaju za cilj dalje jačanje stručnih kapaciteta zdravstvenih radnika i zdravstvenih institucija u oblasti imunoprofilakse. Prvi kurs će se održati u periodu od 29.10 - 31.10.2018. godine, a drugi kurs u periodu od 31.10. - 02.11.2018. godine.