Stručni tim Savjetovališta za mlade je tim povodom sa grupom polaznika i korisnika uluga Savjetovališta za mlade obišao mnogočlanu porodicu (desetoro djece) u prigradskom naselju.

Poštujući konvenciju UN o pravima djeteta: „Da sva djeca imaju pravo na život, razvoj, opstanak, obrazovanje, informisanost, zdravstvenu zaštitu...“

Djeca iz Savjetovališta za mlade su poklonila školski pribor  u želji da ova djeca budu korisni članovi društva, da se školuju, obrazuju i ostanu u svojoj zemlji, a osim toga i da budu informisani o uslugama Savjetovališta za mlade sa nadom da će i oni jednog dana biti korisnici usluga Savjetovališta za mlade.

Ovdje se postavlja bitno pitanje: „Da li je siromaštvo ili bogatstvo imati desetoro zdrave djece? “Očigledno da nije siromaštvo, to je direktno podizanje nataliteta i pokazatelj da ekonomska situacija jeste važna ali ne i presudna.