Zapisnici

ZAPISNIK SA SASTANKA OD 15.10.2015. godine
ZAPISNIK SA SASTANKA OD 17.02.2016. godine

Planovi

Plan Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za 2016.godinu
Plan Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za 2015.godinu

 

Godišnji izvještaji

Godišnji izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za 2018. godinu
Godišnji izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za 2017. godinu
Godišnji izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za 2016. godinu
Godišnji izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za 2015. godinu
Godišnji izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za 2014. godinu

 

Mjesečni i kvartalni izvještaji

Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za IV kvartal 2018.godine
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za III kvartal 2018.godine
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za II kvartal 2018.godine
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za I kvartal 2018.godine
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za IV kvartal 2017.godine
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za III kvartal 2017.godine
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za II kvartal 2017.godine
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za I kvartal 2017.godine
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za IV kvartal 2016. godine
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za III kvartal 2016. godine
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za II kvartal 2016. godine
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za I kvartal 2016. godine
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za mjesec januar 2016. godine
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za mjesec decembar 2015. godine
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za mjesec novembar 2015. godine 
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za mjesec oktobar 2015. godine
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za mjesec septembar 2015. godine
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za mjesec avgust 2015. godine
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za mjesec jul 2015. godine
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za mjesec jun 2015. godine
Izvještaj Komisije za unapređenje i kontrolu kvaliteta za mjesec maj 2015. godine