Zakoni i podzakonska akta

 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 

Zakon o zdravstvenom osiguranju 

Zakon o pravima pacijenata 

Pravilnici o ostvarivanju prava na zdravstveno osiguranje


Interna akta Doma zdravlja

Statut 

Etički kodeks 

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju 

Pravilnik o zaštiti na radu 

Pravilnik o postupanju prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom

Pravilnik o upotrebi službenih vozila

Pravilnik o stručnom usavršavanju

Plan upravljanja medicinskim otpadom

Plan integriteta

Odluka o organizovanju radnog vremena